LAUNDRY 2015 – SMILES

„LAUNDRY 2015” – SMILES

We wrzeuniaeuropejskaśniu 2008 roku Stowarzyszenie Pralników Polskich jako jeden z 14 Uczestników z 7 krajów – członków Unii Europejskiej weszło w skład Konsorcjum Programu pod nazwą „LAUNDRY 2015” – SMILES.

Zadaniem tego programu, który trwał do sierpnia 2011 roku było badanie, rozwijanie i upowszechnianie 16 nowych technologii oszczędzania wody, energii elektrycznej, redukcji emisji dwutlenku węgla w pralniach przemysłowych Unii Europejskiej.

Kluczowymi technologiami tego programu były:

  • redukcja zużycia wody,
  • odzyskiwanie wody i ponowne jej użycie,
  • utylizacja ścieków,
  • pranie w niskich temperaturach z zachowaniem higieny,
  • obniżanie emisji CO2,
  • alternatywne źródła energii,
  • redukcja zużycia szkodliwych środków chemicznych i stosowanie ulegających biodegradacji detergentów,
  • pranie promieniami ultrasonograficznymi.

Program ten jako pilotażowy był wdrażany na małą skalę, ale w tej chwili można powiedzieć, że przynajmniej w Polsce, stał się obowiązującym w pralniach przemysłowych.