OFERTA – UNITECHNIKA S.A.

OFERTA
sprzedaży używanych urządzeń pralniczych

„Unitechnika” S. A. w Poznaniu oferuje do sprzedaży używaną linię pralniczą z tunelem Ecoline produkcji firmy Effma GmbH. Linia pralnicza pracuje w pralni „Unitechniki” S. A. od 1991 roku, w większości na jedną zmianę.

Maszyny pracują w pralni do 31 października 2018 – można oglądać po uprzednim umówieniu się pod adresem piber@utsa.com.pl lub pralnia@utsa.com.pl 

Do sprzedaży są następujące maszyny pracujące w linii tunelowej w większości wyprodukowane w 1991 roku;
1. Transporter załadowczy; producent Heinemann, 5 komorowa taśma. Wbudowana waga do prania. Stan dobry. Cena 1200 euro,

2. Tunel pralniczy; producent Effma 24 kg porcja prania, 9 komorowy, podwójny tunel na całej długości, dwa zbiorniki na zuzytą kąpiel piorącą, podgrzew parą do 0,4 MPa – po modernizacji sterowania w 2115 roku. Wydajność 300 do 350kg prania na godzinę. Stan bardzo dobry. Cena 30.000 euro,

3. Prasa odwadniająca; producent Vega, rok produkcji 2114, porcja do 40 kg, nacisk membrany 3,5MPa (35bar), Stan bardzo dobry. Cena 72000 euro,

4. Transporter HfB; producent Heinemann; odbierający pranie z prasy i podnoszący do suszarek, przelotowy. Stan dobry. Cena 1200 euro,

5. Suszarki typ 153/10 D; producent Passat, przelotowe, załadunek przy 1:25 – 38kg, 2 szt. ogrzewanie parą wysokociśnieniową do 1,3MPa. Stan dobry. Cena 4400 euro,

6. Transporter rozładowczy; producent Hainemann, odbierający pranie z suszarek. Stan bardzo dobry. Cena 5000 euro.

Linia pralnicza sterowana automatycznie, Możliwość ustawienia 99 programów prania oraz zarejestrowania 200 klientów. Ekran dotykowy ze schematem tunelu i z informacjami:
– nazwa klienta,
– numer wybranego programu prania,
– waga porcji,
– temperatura w komorze

Każdy pracz obsługujący linię tunelową loguje się do obsługi indywidualnie.