Spotkanie w Kielcach

Spotkanie w Pralni Centrum Onkologii w Kielcach

Slajd3KIELCE – GDAŃSK – KIELCE
Kolejne spotkania Pralników odbywały w Pralni Centrum Onkologii w Kielcach u Pana Ryszarda Lecha nt.:
„Pranie bielizny szpitalnej w Polsce – ochrona i kontrola jakości usług pralniczych”
W Pralni Akademickiej Samodzielnego Szpitala Klinicznego Nr 1 AM w Gdańsku u Pana Tomasza Warskiego nt.:
„Warunki techniczno-technologiczne jakie ma spełniać pralnia świadcząca usługi dla jednostek służby zdrowia”
I znowu w Kielcach nt.:
„Definicja bielizny szpitalnej i uregulowania prawne, co do sposobu postępowania, w zakresie prania i dezynfekcji

Przy okazji obrad nigdy nie brakowało elementów rekreacyjnych jak zwiedzanie ciekawych miejsc czy wieczorków integracyjnych