XVIII Konferencja SPP – 10-12-10.2019

PROGRAM RAMOWY XXVIII KONFERENCJI STOWARZYSZENIA PRALNIKÓW POLSKICH


10.10.2019 – CZWARTEK

08:00- 13:00 – Ustawianie ekspozycji na stoiskach Wystawców w hotelu WINDSOR, Jachranka 75 koło Warszawy

13:00 – 14:00 – Rejestracja i zakwaterowanie Uczestników Konferencji
15:00 – 17:00 – Konferencja(prezentacja firm) i zwiedzanie ekspozycji
20:00 – 24:00 – Kolacja na terenie hotelu

11.10.2019 – PIĄTEK

10:00 – 14:00 – Konferencja w hotelu, zwiedzanie stoisk wystawców
14:00 – 15:00 – Lunch
15:00 – 17:00 – Konferencja w hotelu, zwiedzanie stoisk wystawców
20:00 – 24:00 – Kolacja

12.10.2019 – SOBOTA

8:00 – 10:00 – Śniadanie i zakończenie konferencji

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu SPP proszę o pisemną (e-mailową) deklarację uczestnictwa w XXVIII Konferencji Stowarzyszenia Pralników Polskich, która będzie miała miejsce w dniach 10-12 października 2019 roku w Jachrance, w hotelu „WINDSOR”.
Konferencja byłaby połączona z wystawą produktów, wyrobów, informacji o technologii Państwa Firm.

W przypadku zainteresowania Państwa częścią wystawową konferencji bardzo serdecznie proszę o przesłanie informacji w tej sprawie na adres e-mailowy: pralnictwo@pralnictwo.pl do 30 lipca 2019 roku.

Chcielibyśmy zaproponować możliwość zaprezentowania produktów, wyrobów, informacji o technologii Państwa Firm na następujących zasadach:

– Odpłatnego dostępu do powierzchni wystawowej, tj. wybór stoiska od 1 do 10 m kwadratowych.
Koszt wynajęcia 1 metra kwadratowego powierzchni wyniesie 350,00 PLN brutto

– Wskazania Firmy jako Partnera XXVIII Konferencji SPP we wszelkich materiałach jakie będą publikowane w związku z tym przedsięwzięciem

– Zamieszczenia logo Firmy we wszelkich materiałach jakie będą publikowane w związku z tym przedsięwzięciem

– Zagwarantowania wystąpienia reklamowego (od 10 do 30 minut), w zależności od wielkości wykupionej powierzchni wystawowej.

Bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy!!!

XVIII KONFERENCJA STOWARZYSZENIA PRALNIKÓW POLSKICH
10-12.10.2019

DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA – WYSTAWCA

Dane Przedstawiciela Firmy:
Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………… Tel. komórkowy: ……………………………………………..

Członek SPP: □ TAK □ NIE

Dane Firmy: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ulica: ……………………………………………………… Kod pocztowy: ……………………… Miasto: ………………………………..
Tel.: …………………………………………………………………….. adres e-mail:………………………………………………
Upoważniam organizatora do wystawienia faktury VAT (bez mojego podpisu) dla płatnika
(proszę podać pełne dane płatnika: nazwa firmy, adres z kodem pocztowym oraz numer NIP):

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ulica: ……………………………………………………………………………………………………… Kod: ………………………………….. Miasto: ………………………………………………………………………………… NIP: ……………………………………………………..

Data i podpis: …………………………………………………………………………………………………………………
WIELKOŚĆ POWIERZCHNI WYSTAWOWEJ DLA FIRMY – w metrach kwadratowych:
…………………………………………………………………………………………………..

Prosimy o jak najszybsze przesłanie deklaracji zgłoszeniowej, nie później niż do 31.07.2019 r.
e-mailem: pralnictwo@pralnictwo.pl

Wpłaty należy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2019 roku na konto:

Stowarzyszenie Pralników Polskich, 02-097 Warszawa, ul. S. Banacha 1a

BIC (SWIFT) BPKOPLPW PL53 1020 1097 0000 7102 0114 0581 z dopiskiem „XVIII KONFERENCJA SPP”

Uwaga! Niniejszym wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb XVIII Konferencji SPP

Data i podpis Przedstawiciela Firmy