Cele

Cele Stowarzyszenia Pralników Polskich

I Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Promocja zasad, metod i aktualnych osiągnięć zapewniających zachowanie najwyższej jakości usług pralniczych.
 2. Integracja osób fizycznych i prawnych działających na rzecz promocji i najwyższej jakości usług pralniczych.
 3. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do upowszechnienia idei poprawy jakości usług pralniczych.
 4. Podejmowanie działań zmierzających do uruchomienia i powszechnego stosowania procedur certyfikacyjnych w pralnictwie.
 5. Działania na rzecz zapewnienia odpowiedniej pozycji podmiotom świadczącym usługi pralnicze.

II Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Proponowanie standardów oceny jakości usług pralniczych.
 2. Proponowanie rozwiązań dotyczących systemu audytu wewnętrznego i zewnętrznego.
 3. Proponowanie i czynne uczestnictwo w negocjowaniu standardów i zasad związanych z zapewnieniem odpowiednio wysokiej jakości usług pralniczych.
 4. Uczestnictwo w działalności popularyzatorskiej, szkoleniowej oraz wydawniczej w zakresie celów działania.
 5. Organizowanie konferencji, sympozjów i spotkań dyskusyjnych, odczytów i wykładów.
 6. Organizowanie wymiany posiadanych doświadczeń między członkami i sympatykami Stowarzyszenia.
 7. Prowadzenie współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 8. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej i fachowej w sprawach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

III Możliwości prowadzenia współpracy z właściwym miejscowo i rzeczowo inspektorem sanitarnym w zakresie wynikającym ustawy o inspekcji sanitarnej i statutu Stowarzyszenia.