Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00
Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00

CELE STOWARZYSZENIA PRALNIKÓW POLSKICH

I Celem Stowarzyszenia jest:

Promocja zasad, metod i aktualnych osiągnięć zapewniających zachowanie najwyższej jakości usług pralniczych.
Integracja osób fizycznych i prawnych działających na rzecz promocji i najwyższej jakości usług pralniczych.
Podejmowanie inicjatyw zmierzających do upowszechnienia idei poprawy jakości usług pralniczych.
Podejmowanie działań zmierzających do uruchomienia i powszechnego stosowania procedur certyfikacyjnych w pralnictwie.
Działania na rzecz zapewnienia odpowiedniej pozycji podmiotom świadczącym usługi pralnicze.

II Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Proponowanie standardów oceny jakości usług pralniczych.
Proponowanie rozwiązań dotyczących systemu audytu wewnętrznego i zewnętrznego.
Proponowanie i czynne uczestnictwo w negocjowaniu standardów i zasad związanych z zapewnieniem odpowiednio wysokiej jakości usług pralniczych.
Uczestnictwo w działalności popularyzatorskiej, szkoleniowej oraz wydawniczej w zakresie celów działania.
Organizowanie konferencji, sympozjów i spotkań dyskusyjnych, odczytów i wykładów.
Organizowanie wymiany posiadanych doświadczeń między członkami i sympatykami Stowarzyszenia.
Prowadzenie współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Stowarzyszenia.
Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej i fachowej w sprawach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

III Możliwości prowadzenia współpracy z właściwym miejscowo i rzeczowo inspektorem sanitarnym w zakresie wynikającym ustawy o inspekcji sanitarnej i statutu Stowarzyszenia.