Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00
Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00

POLITYKA JAKOŚCI

Pojęcie jakości

“Jakość jest to pewien stopień doskonałości.”
Platon

“Jakość to zespół cech stanowiących o tym, że dany wyrób jest tym, a nie innym przedmiotem.”
Mały Słownik Języka Polskiego

“Jakość to właściwości wyrobu określone przede wszystkim z punktu widzenia własności chemicznych, fizycznych oraz wartości użytkowej.”
Mała Encyklopedia Ekonomiczna

“Zgodność z wymaganiami.”
Philip Crosby

“Przewidywany stopień jednorodności i niezawodności przy możliwie niskich kosztach i dopasowaniu do wymagań rynku.”
Edwards Deming

“Przydatność użytkowa.”
Joseph Juran

“Zbiorcza charakterystyka wyrobu lub usługi z uwzględnieniem marketingu, projektowania, wykonania i utrzymania, która powoduje, że dany produkt lub usługa spełniają oczekiwania użytkownika.”
Armand Feigenbaum

“Jakość to stopień w jakim zestaw naturalnych właściwości spełnia wymagania.”
ISO 9000:2000

 

WYMOGI DLA ZAKŁADÓW PRALNICZYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI PRANIA NA RZECZ PODMIOTÓW LECZNICZYCH

Władze SPP po konsultacjach ze środowiskiem Pralników opracowały standardy jakim powinny odpowiadać pralnie świadczące usługi podmiotom leczniczym.

Pralnia, która wykonuje usługę prania i dezynfekcji bielizny i odzieży ochronnej na rzecz jednostek służby zdrowia powinna posiadać:

 1. Barierę higieniczną przez co należy rozumieć fizyczny i funkcjonalny podział na strefę czystą i brudną.Między tymi strefami powinna znajdować się ściana do pełnej wysokości pomieszczenia, dzieląca całkowicie oba obszary.
 2. Strefa brudna i czysta pralni powinna być podłączona do oddzielnych systemów wentylacyjnych. W strefie brudnej powinno być podciśnienie w stosunku do strefy czystej.
 3. W ścianie dzielącej pralnię na dwie strefy zamontowane powinny być przelotowe urządzenia do prania z oddzielnymi otworami do załadunku bielizny po stronie brudnej i rozładunku bielizny po procesie prania po stronie czystej. Urządzenia te winny być konstruowane tak, by niemożliwe było ich jednoczesne otwarcie po obu stronach.
  Maszyny pralnicze powinny być wyposażone w automatyczne systemy dozujące środki piorące i dezynfekcyjne oraz w urządzenia kontrolujące i rejestrujące parametry procesu prania i dezynfekcji (czas, temperaturę, ilości zużytych preparatów piorących i dezynfekujących).
 4. W ścianie dzielącej obie strefy powinno być zamontowane przelotowe, automatyczne urządzenie do mycia i dezynfekcji wózków (pojemników) do transportu bielizny.
 5. Między strefami powinna być śluza trzystopniowa dla personelu przechodzącego z jednej strefy do drugiej. Śluza powinna składać się z:
  • szatni  brudnej, przeznaczonej do przechowywania odzieży ochronnej,
  • węzła sanitarnego z WC, natryskiem, umywalką  z dozownikami na mydło i środki dezynfekcyjne do rąk,
  • szatni  czystej.
 6. W skład strefy brudnej zakładu pralniczego wchodzą pomieszczenia/stanowiska:
  • punkt przyjmowania bielizny brudnej,
  • pomieszczenie produkcyjne z wagą oraz miejscem służącym do krótkotrwałego składowania bielizny oraz transporterem do jej załadunku do urządzeń pralniczych,
  • magazyn środków piorących,
  • pomieszczenie lub stanowisko automatycznego  dozowania środków piorących do urządzeń pralniczych,
  • magazynek podręczny – gospodarczy,
  • WC z umywalką i dozownikami do mycia i dezynfekcji rąk.
 7. W skład strefy czystej wchodzą pomieszczenia /stanowiska do:
  • wyładunku bielizny z urządzeń pralniczych,
  • sortowania,
  • suszenia,
  • prasowania,
  • maglowania,
  • naprawy bielizny,
  • magazyn składowania bielizny czystej,
  • ekspedycja bielizny czystej,
  • magazynek podręczny – składzik  gospodarczy na materiały eksploatacyjne typu: maty  do woskowania i czyszczenia magli, wosk, filc, folia, artykuły szwalnicze, itp.
  • pomieszczenie na  maszyny i urządzenia oraz  środki do utrzymania pomieszczeń w czystości,
  • pomieszczenia socjalne (natryski, szatnie, stołówka, WC),
  • pomieszczenia administracyjne.
 8. W przypadku wyposażenia Pralni w sterylizator powinien on być posadowiony w strefie czystej. Procedury stosowane w tym rodzaju działalności regulują odrębne procedury.

Opracowali Członkowie Władz SPP