Jako członkowie władz Stowarzyszenia Pralników Polskich zdajemy sobie sprawę iż obecna sytuacja wpłynęła bardzo negatywnie na działalność firm, a nawet na ich dalsze funkcjonowanie czy istnienie. Razem ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Pralniczego oraz w porozumieniu z Federacją Pracodawców Polskich wnioskujemy do administracji rządowej aby pomóc branży pralniczej w przetrwaniu zapaści finansowej i organizacyjnej. Wiemy, że w krańcowo trudnej sytuacji znajdują się przede wszystkim właściciele pralni wykonujących usługi na rzecz hoteli, zakładów gastronomicznych, czy klientów indywidualnych. Ich działalność, z powodu zamknięcia obiektów komercyjnych i ograniczeniu rezerwacji, spadła prawie do zera. Nie jesteśmy dzisiaj w stanie odpowiedzieć czy nasze wysiłki przyniosą efekty, ale nie zapominamy o Członkach Stowarzyszenia, a tym bardziej nie faworyzujemy nikogo z Państwa.