Konferencja w Mądralinie i rozszerzenie władz Stowarzyszenia