Międzynarodowe Targi Techniki Pralniczej TEXCARE – FRANKFURT N/MENEM

MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNIKI PRALICZEJ
TEXCARE

FRANKFURT N/MENEM – 2012
W maju 2012 roku Stowarzyszenie Pralników Polskich zorganizowało wyjazd na Targi Pralnicze
do Frankfurtu n/Menem. Uczestnicy obejrzeli nowości światowe w obszarze urządzeń pralniczych oraz technologii prania.