Seminaria poświęcone integracji środowiska pralniczego – MĄDRALIN

MĄDRALIN 2005-2006

Seminaria poświęcone  integracji środowiska pralniczego
oraz najnowszym trendom w profesjonalnym pralnictwie szpitalnym i hotelowym odbyły się w Mądralinie. Były to pierwsze na tak dużą skalę organizowane spotkania dla Pralników z całej Polski. Honorowy patronat nad nimi objął Główny Inspektor Sanitarny oraz Państwowy Zakład Higieny Współpraca ze Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa
Przedstawiciele Stowarzyszenia Pralników Polskich biorą udział w Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej organizowanej przez Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
w dniach 9-12.10.2005 roku  nt.:
„Ranga pralni w zwalczaniu skażeń szpitalnych”