WALNE ZEBRANIE WYBORCZE CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH STOWARZYSZENIA