Walne Zebranie Wyborcze Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia

Walne Zebranie Wyborcze Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia

WARSZAWA – 2010
aW dniach 18 – 20 marca 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Członków
Zwyczajnych Stowarzyszenia oraz XII Konferencja Naukowa nt. „Utylizacja ścieków popralnianych. Technologie prania odzieży barierowej. Zagrożenia pożarowe w pralni.
Walne Zebranie wybrało jednogłośnie na następną kadencję na funkcję Prezesa SPP
Panią Cecylię Wyszomierską Matczak.

W skład Zarządu weszli:

– Pani Mirosława Tuman
– Pani Balbina Czerwińska
– Pan Grzegorz Kunda
– Pan Eugeniusz Łapawa
– Pan Marek Majewski
– Pan Marek Szutkowski

Komisję Rewizyjną tworzą:

– Pani Lidia Grodek
– Pan Zbigniew Kadaj.