XVI Konferencja SPP – PUŁTUSK

XVI Konferencja SPP

PUŁTUSK – 8-10.03.2012

W pięknym Zamku – Domu Polonii w Pułtusku  odbyła się kolejna – XVI Konferencja SPP

Głównym tematem konferencji było omówienie sytuacji, w jakiej znalazły się pralnie świadczące usługi
na rzecz publicznych podmiotów leczniczych w świetle zmiany Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011,
a dotyczącego wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej .

Wykreślono z rozporządzenia dotychczas obowiązującego dział pt. „Pralnia”.
Debata, która toczyła się z udziałem Przedstawicieli GIS, Sanepid-u , Polskiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek Epidemiologicznych i projektantów pralni przemysłowych zakończyła się sformuowaniem
uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi oraz ustawy o Państwoej Inspekcji Sanitarnej.

Wniesiono o dodanie do ustawy artykułu, którego zapis dotyczyłby
warunków postepowania z bielizną brudną skażoną i zakażoną  oraz realizacji procesu jej prania
i dezynfekowania.