Zużycie bezpośrednich czynników technologicznych w procesach pralniczych – BĘSIA

BĘSIA 11-13.10.2006

Pan Zbigniew Kadaj z UNIPRALU  z Olsztyna podjął się organizacji seminarium pod patronatem Stowarzyszenia Pralników Polskich w Bęsi w dniach 11-13.10.2006 roku nt.:
„Zużycie bezpośrednich czynników technologicznych w procesach pralniczych”
Referaty wygłosili:
Pan Zdzisław Piber z Unitechniki na temat rynku pralniczego w Polsce oraz zużycia pary i gazu w procesach pralniczych.
Pan Dariusz Żak z Ecolabu omówił temat zastosowania urządzeń do odzysku ciepła i wody
w pralniach.
Przedstawiciel firmy Clovin omówił zagadnienia związane
z podwyższonymi normami odnośnie ścieków wprowadzanych
do kanalizacji

Pani Maria Midrow w WSSE z Olsztyna omówiła zagadnienia dotyczące wymogów
sanitarnych wobec pralni hotelowych