WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH STOWARZYSZENIA