Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00
Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00
31 mar
Posted by:  Wanda Bukowska

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH STOWARZYSZENIA

31 marca 2016 roku, w Otrębusach odbyło się Walne Zebranie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Pralników

Polskich.

Na podstawie § 21 ust 1. Statutu Stowarzyszenia Pralników Polskich Walne Zebranie Członków Zwyczajnych dokonało zmian w Statucie SPP, jak następuje:

  1. § 4 pkt. 2 otrzymuje treść: „Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być rozdysponowany pomiędzy członków Stowarzyszenia. „Działalność gospodarcza musi być wyodrębniona rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów”.
  2. § 5 otrzymuje brzmienie: „Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem „Stowarzyszenie Pralników Polskich”.
  3.  dodaje się § 7a o treści: „Stowarzyszenie może przyznawać honorowe tytuły i odznaczenia osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia lub dla realizacji jej celów”.
  4. w § 9 dodaje się pkt. 9 i otrzymuje treść:
  5. „Nadawanie certyfikatów spełniania najlepszych standardów jakości usług pralniczych”.
  6. w § 9 dodaje się pkt. 10 i otrzymuje treść:
  7. „Nadawanie zaświadczeń, dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających uczestniczenie w konferencjach, sympozjach i spotkaniach dyskusyjnych, odczytach i wykładach.”,
  8. dodaje się § 9a o treści:
  9. „1.Działalność gospodarcza Stowarzyszenia obejmuje:
   1. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z;
   2. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
   3. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B;
  1. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Stowarzyszenie organizuje i kieruje Zarząd.
 • Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.”

 

  1. w § 17 pkt. 2 po słowie „kadencje” dodaje się słowa „następujące po sobie”;
  2. w § 17 dodaje się pkt. 2a o treści:
  3. „Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu, może wyrazić zgodę na kandydowanie na okres kolejnych 4 lat osobie, która pełniła funkcję we władzach Stowarzyszenia w ostatnich trzech kadencjach.”;
  4. w § 22 dodaje się pkt. 4a o treści:
  5. „Prezes i jego Zastępcy mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie, zgodnie z brzmieniem § 4 pkt. 1, w trybie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Warunki pracy i płacy oraz zakres obowiązków osobistych poza statutowymi określa uchwała Walnego Zebrania Członków.”;
  6. w § 23 dodaje się pkt. 12 i otrzymuje treść:
  7. „podejmowanie uchwał w sprawie składu komisji ekspertów z zakresu doradztwa gospodarczego i zarządczego oraz innych działań edukacyjnych, szkoleniowych itp.”
  8. w § 29 dodaje się pkt. 3 o treści:
  9. „dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.”,
  10. w § 29 pkt. 1 po słowach „składki członkowskie” dodaje się:
  11. „które powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku”,
  12. w § 31 pkt. . 4 publikator ustawy otrzymuje treść: (tekst jednolity „Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, 1923).”

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Archive

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031