II MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM PRALNICZE – AKADEMIA JENSENA – BORNHOLM 2016