Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00
Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00
10 sty
Posted by:  Wanda Bukowska

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BRANŻY PRALNICZEJ – WARSZAWA 2017 (CEE-TEX WARSAW 2017)

 

Na spotkaniu Przedstawicieli Stowarzyszeń z Europy Centralnej, Wschodniej i Południowej (CEE-TEX), zorganizowanego pod patronatem CINET (International Committee of Textile Care) w Nowym Sadzie (Serbia) we wrześniu 2016 roku ustalono, że w dniach 12-14 października 2017 roku zostanie zorganizowana w okolicy  Warszawy Międzynarodowa Konferencja Branży Pralniczej (CEE-TEX WARSAW 2017).
Tematem przewodnim Konferencji będzie innowacyjność w branży pralniczej i włókienniczej.

W porozumieniu zawartym między Stowarzyszeniem Pralników Polskich a CINET,
SPP przygotuje tematykę konferencji, a także wystawę wyrobów i prezentację technologii oraz urządzeń, firm związanych z rynkiem pralniczym i włókienniczym, a także wizytę techniczną w pralni „PRAWOL”, która wyróżnionej w programie „Global Best Practice Award 2016”.

CINET natomiast przeprowadzi promocję konferencji w środowisku pralników i włókienników poprzez wykorzystanie przekazu medialnego i publikacji w prasie branżowej w regionie Europy w języku angielskim i językach poszczególnych krajów, uruchomi i będzie prowadzić specjalną stronę internetową poświęconą CEE-TEX WARSAW 2017, zapewni prezentacje wyrobów i usług firm zagranicznych, nieobecnych dotychczas na rynku polskim a także gwarantuje uczestnictwo przedstawicieli firm wyróżnionych w 2016 roku nagrodą „Global Best Practice Award 2016”.

Stowarzyszenie Pralników Polskich, jako gospodarz spotkania, zaprasza do uczestnictwa wszystkich Członków Zwyczajnych i Wspierających oraz Przyjaciół SPP a także zwraca się z prośbą o pomoc przy jego organizacji Przedstawicieli Stowarzyszenia Włókienników Polskich oraz pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej.

W Konferencji swoje uczestnictwo zapowiedziało wielu Gości z zagranicy: Węgier, Czech, Słowacji, Serbii, Ukrainy, Macedonii, Chorwacji, Niemiec czy Holandii, którym oprócz potęgi naszego rynku pralniczego i włókienniczego, chcielibyśmy pokazać piękno stolicy Polski.

Chcielibyśmy bowiem żeby WARSAW 2017 było możliwością prezentacji nie tylko środowiska pralników i włókienników polskich ale wizytówką Polski!!!

CEE-TEX WARSAW 2017 będzie jedyną, merytoryczną konferencją w bieżącym roku i dlatego też mamy nadzieję, że nie zabraknie na niej bardzo dużej reprezentacji polskich pralników i włókienników.

 

We would like to inform, that

at the meeting, representatives of business associations from Central, Eastern and Southern Europe (CEE-TEX), which was organized under the auspices of CINET in Novi Sad (Serbia) in September 2016, it was agreed that from 12 to 14 October 2017 will be organized in Warsaw ( Poland) Industry Laundry and Textile  Conference( CEE-TEX WARSAW 2017).

 

International Laundry and Textile Industry Conference  in Warsaw will be the biggest event in the laundry industry in Poland and Central Europe in 2017. – MKP

 

The leading theme of the Forum will be: “Innovation and sustainable devilment in laundry and textile industry”.

 

In the agreement between the Association of Polish Laundry (SPP) and CINET,

 

SPP will provide:

 1. the topics of the conference in consultation with the Council and the CINET,
 2. exhibition of products and technologies of companies specializing in detergents,
 3. presentation of companies selling equipment and washing machines and products supportive for the laundry, which are present on the market in Poland,
 4. translation lectures from Polish and English into Hungarian, Serbian and English,
 5. organize the logistics of the conference (accommodation, catering, transport in Warsaw, visits, sightseeing, banquet),
 6. academic board in order to select the most appropriate themes and lectures of the conference,
 7. attracting sponsors of the conference.

SPP (Association of Polish Laundry) will also organize a technical visit to the laundry “PRAWOL” awarded “Global Best Practice Award 2016”.

CINET will provide:

 1. promotion of the conference between members of laundry and textile industry through the use of communication media and publications in trade press in English and local languages in European region
 2. launching and operating special website dedicated to CEE-TEX WARSAW 2017,
 3. Guarantees the participation of representatives of companies awarded prize “ Global Best Practice Award 2016”Such participation seems to be an excellent opportunity to present themselves among international organizations, colleagues or cooperation. Cecylia Wyszomierska-Matczak
 4. President of SPP
 5. Sincerely,
 6. We hope, that Conference will be an excellent opportunity to show fully the potential of Polish laundry and textile industry and the tourist attractions of Polish capital as well.
 7. SPP ( Association of Polish Laundry) as a host of the meeting invite you to participate actively in this endeavor.
 8. The program of the conference will be sent to you shortly.

PROGRAM RAMOWY MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRALNICZEJ – MKP

                                                   WARSAW 2017

 

 

12.10.2017 – CZWARTEK

 

12:00- 18:00 – Ustawianie ekspozycji na stoiskach Wystawców w hotelu WINDSOR, Jachranka 75 koło Warszawy, Polska

 

13:00 – 14:00 Rejestracja i zakwaterowanie Uczestników Konferencji

14:00 – Wyjazd do pralni „PRAWOL”, Warszawa

15:00 – 17:00 – Zwiedzanie pralni, poczęstunek

20:00 – 24:00 – Kolacja grillowa na terenie hotelu

 

13.10.2017 – PIĄTEK

 

9:00 – 18:00 -Konferencja w hotelu, zwiedzanie wystawy

14:00- 15:00 – Lunch

20:00 – 24:00 – Uroczysta kolacja z niespodzianką i muzyką na żywo

 

14.10.2017 – SOBOTA

 

8:00 – 10:00 – Śniadanie i zakończenie konferencji

Sponsorzy – Wystawcy proszeni są o przygotowanie materiałów promocyjnych w wersji elektronicznej (polskiej i angielskiej) w celu umieszczenia ich w pakiecie konferencyjnym dla Uczestników oraz w „Przeglądzie Włókienniczym” i dokumentach CINET.

 

FRAMEWORK PROGRAMME OF INTERNATIONAL LAUDRY CONFERENCE

                                                    WARSAW 2017

12/10/2017 – THURSDAY

12: 00- 18:00 – adjust the exposure on the stands Exhibitors at the hotel WINDSOR,

Jachranka 75 near Warsaw

 

13:00 – 14:00 Registration and accommodation of Conference participants

14:00 – Departure to the laundry “PRAWOL”, Warsaw

15:00 – 17:00 – Visiting laundry, refreshments

20:00 – 24:00 – Dinner grill on site

 

13/10/2017 – FRIDAY

 

9:00 – 18:00 – Conference at the hotel, tour of the exhibition

14:00- 15:00 – Lunch

20:00 – 24:00 – Gala dinner with surprise and live music

 

14/10/2017 – SATURDAY

 

8:00 – 10:00 – Breakfast and end of the conference

 

Sponsors – Exhibitors are asked to prepare promotional materials in electronic version (Polish and English) in order to place them in the package for conference participants and in the “Review of textile” and documents’ CINET

.

 

Szanowni Państwo,

 

W dniach 12 – 14 października 2017 roku będzie miało miejsce największe wydarzenie w branży pralniczej w Polsce – Międzynarodowa Konferencja Pralnicza WARSAW 2017. Będzie to jednocześnie największe branżowe wydarzenie w Europie Środkowej. Swój udział w konferencji zadeklarowali goście z zagranicy, m. in. z Węgier, Czech, Słowacji, Serbii, Ukrainy, Macedonii, Chorwacji, Niemiec, Holandii.

Chcielibyśmy by Konferencja WARSAW 2017 umożliwiła zaprezentowanie potęgi polskiej branży pralniczej na międzynarodowym forum oraz była wizytówką Polski, i w związku z tym zapraszamy Państwa, polskich Pralników, do licznego udziału w organizowanym przedsięwzięciu.

Szczególnie serdecznie zapraszamy Właścicieli oraz Przedstawicieli firm produkujących i sprzedających środki produkcji (maszyny, urządzenia, środki piorące) jak i produkty wspierajace i wspomagające naszą branżę.

 

Miejsce Konferencji:

Hotel WINDSOR w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim k/ Warszawy

 

Temat przewodni Konferencji:

Innowacyjność i zrównoważony rozwój w branży pralniczej i włókienniczej“

 

Planowany przebieg Konferencji:

 

   1. wykłady tematyczne,
   2. wystawy produktów i materiałów branżowych,
   3. spotkania panelowe,
   4. wizyta techniczna w pralni PRAWOL w Warszawie,
   5. część nieoficjalna – wspólne biesiadowanie, atrakcyjna część artystyczna.Szczegółowy plan przebiegu konferencji zostanie Państwu przesłany w ciągu 2 miesięcy.

MĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRALNICZA (MKP) –12.-14.10.2017

MIEJSCA KONFERENCJI:

■ HOTEL WINDSOR – JACHRANKA 75 k. WARSZAWY, POLSKA

 

PAKIET KWOTA

W PLN

CO GWARANTUJE ORGANIZATOR KONFERENCJI
SPONSOR STRATEGICZNY  

 

20 000

•Wskazanie Firmy jako Sponsora Strategicznego MKP we wszelkich materiałach jakie będą publikowane w związku z MKP,

•Publikacja info o Firmie w materiałach międzynarodowych CINET,

•Nieodpłatny dostęp do powierzchni wystawowej, wybranej przez Sponsora Strategicznego, tj. miejsca i wielkości powierzchni), w celu ustawienia stoiska z materiałami reklamowymi,

•Zamieszczenie logo Firmy oraz noty informacyjnej o firmie i produktach w materiałach informacyjnych MKP,

•Nieodpłatny dostęp do reklamy natywnej (linki do stron www. sponsora ze strony www SPP),

•Zagwarantowanie wystąpienia reklamowego (30 minut) Przedstawiciela Firmy w wybranym przez niego momencie konferencji,

•Zapewnienie reklamy Firmy o objętości 1 strony formatu A4 w „Przeglądzie Włókienniczym“,

•Zagwarantowanie bezpłatnego uczestnictwa w konferencji, w apartamencie dla dwóch Przedstawicieli Firmy.

SPONSOR

ZŁOTY

10 000 •Określenie firmy mianem Sponsora Złotego MKP we wszelkich materiałach jakie będą publikowane w związku z MKP,

•Publikacja reklamy Firmy w materiałach CINET,

•Nieodpłatny dostęp do powierzchni wystawowej w celu ustawienia stoiska z materiałami reklamowymi,

•Zamieszczenie logo firmy w materiałach informacyjnych MKP,

•Zapewnienie reklamy Firmy o objętości ½ strony formatu A4 w „Przeglądzie Włókienniczym“,

•Zagwarantowanie bezpłatnego uczestnictwa w konferencji, z noclegiem w pokoju jednoosobowym dla jednego Przedstawiciela Firmy,

•Zagwarantowanie wystąpienia reklamowego (20 minut)

Przedstawiciela Firmy w popołudniowej sesji konferencji.

SPONSOR SREBRNY 5 000 •Zamieszczenie logo Firmy i krótkiej noty o produktach – jako sponsora MKP w materiałach CINET,

•Zamieszczenie logo Firmy i noty reklamowej w materiałach informacyjnych MKP,

•Nieodpłatny dostęp do powierzchni wystawowej w celu ustawienia stoiska z materiaami reklamowymi Firmy,

•Umożliwienie wystąpienia reklamowego (do 10 minut) Przedstawiciela Firmy w wieczornej części konferencji.

SPONSOR BRĄZOWY 2 000 •Nieodpłatny dostęp do powierzchni wystawowej w celu ustawienia stoiska z materiaami reklamowymi, typu wizytówki, ulotk,i gadżety,

•Zamieszczenie logo Firmy w materiałach informacyjnych MKP.

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW WYSTAWCÓW – 15.06.2017

 

TERMIN PŁATNOŚCI DLA WYSTAWCÓW – 15.07.2017

 

The International Laundry and Textile Industry Conference and the Central and Eastern European Textile Cleaning Summit -MKP

                                                           12-14. October 2017.

 

 

         WINDSOR Hotel, Jachranka 75 / Warsaw, Poland

 

 

PACKAGE Amount

in PLN

PACKAGE CONTENTS
STRATEGIC

SPONSOR

 

 

20 000

 •   Indication of the company as the Strategic Sponsor in all publications
 • Publication info about the company in the materials of international CINET,
 •   The access to the exhibition area, selected by the Strategic Sponsor, ie. The place and the size of the surface), to set the stand with advertising materials for free,
 •   Placing the company logo and explanatory information about the company and products in the information materials MKP,
 • The free access to the native ads (links to web pages Sponsor from the website SPP),
 •   Ensuring of advertising (30 minutes) representative of firms in his chosen point of the conference,
 •  Provide ad company in the volume of 1 page A4 in

„Przegląd Włókienniczy“ – “Review of textile”,

 •   Ensure the free participation in the conference, in an apartment for two company representatives.
GOLD

SPONSOR

10 000
 •  Determination of the company as Gold Sponsor MPK in all materials published in connection with MKP,
 •   Publication of advertising materials companies in CINET,
 •  The access to the exhibition area to adjust the stand with advertising materials for free,
 •   Placing company logo in the information of MKP,
 •   Ensuring of advertising (20 minutes) representative of companies in the afternoon session oft he conference,
 • Provide ad companies in the volume of ½ page A4 in „Przegląd Włókienniczy“ – “Review of textile”,
 •   Ensure the free participation in the conference, in a single room for one company representative.
SILVER

SPONSOR

5 000
 •   Placing the company logo and a brief note about the products – as the sponsor of the IPC materials CINET,
 •   Placing the company logo and advertising note of the information materials MKP,
 •   The free access to the exhibition area to set up stalls materials advertising companies,
 •   Enabling of advertising (10 minutes) representative of companies in the evening part of the conference.
BRONZE

SPONSOR

2 000 • The free access to the exhibition area to set up stalls materiaami type of advertising , leaflets gadgets

• Placing the company logo in the information materials

 

 

DEADLINE FOR APPLICATIONS OF EXHIBITORS – 06/15/2017

 

PAYMENT DEADLINE FOR EXHIBITORS – 07/15/2017

 

Registration Form

The International Laundry and Textile Industry Conference and the Central and Eastern European Textile Cleaning summit – MKP

12-14. October 2017.

WINDSOR Hotel, Jachranka near Warsaw, Poland

 

 

 

 1. Participant Name:…………………………………………………..

Phone number:……………………………………….

email: …………………………………………………

 

 1. Company name:……………………………………………………..

adress:………………………………………………

webpage:………………………………………….

 

Please mark your choice in the following items!

 

 1. Exhibitor application Yes / No
 2. Sponsorship application Yes / No

 

 1. Expected arrive time: 12. October 2017, between 12-14 hours or other …………………………
 2. Expected departure time: 14. October 2017, between 9-11 hours or other .………………………

(In case not indicated otherwise, services will be applied as described in the invitation)

 

 1. Room : Single         Double

 

 1. Optional bus tour to laundry „PRAWOL” in Warsaw : Yes / No

 

 1. Optional transfer (free service) from/to the airport:
 • Fryderyk Chopin airport in Warsaw………………………………….
 • Warsaw/ Modlin airport……………………………………………………

 

 1. Special requests (meal, room, etc. ):……………………………………

 

 1. Other:…………………………………………………………………………………

 

SEND REGISTRATION FORM TO: pralnictwo@pralnictwo.pl

 

MIĘDZYNARODOWA Konferencja PRALNICZA

WARSZAWA 2017

12-14.10.2017

DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA

 

Dane uczestnika:

Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

E-mail: ……………………………………………………………………… Tel. komórkowy: ……………………………………………..

 

Członek SPP: TAK NIE

 

Nazwa Instytucji: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Ulica: ……………………………………………………… Kod pocztowy: ……………………… Miasto: ………………………………..

Tel.: ……………………………………………………………………..

Upoważniam organizatora do wystawienia faktury VAT (bez mojego podpisu) dla płatnika (proszę podać pełne dane płatnika: nazwa firmy, adres z kodem pocztowym oraz numer NIP):

 

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ulica: ……………………………………………………………………………………………………… Kod: ………………………………….. Miasto: ………………………………………………………………………………… NIP: ……………………………………………………..

 

 

Data i podpis: …………………………………………………………………………………………………………………

 

Prosimy o jak najszybsze przesłanie deklaracji zgłoszeniowej, nie później niż do 31.08.2017 r.

e-mailem: pralnictwo@pralnictwo.pl

 

Wpłaty należy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do 31.09.2017 roku na konto:

 

Stowarzyszenie Pralników Polskich, 02-097 Warszawa, ul. S. Banacha 1a

BIC (SWIFT) BPKOPLPW 53 1020 1097 0000 7102 0114 0581 z dopiskiem „WARSAW 2017”

 

 

OPŁATA za WARSAW 2017 – prosimy zaznaczyć odpowiednią opcję:

(za noclegi, wyżywienie, udział w wykładach i warsztatach pralniczych w „PRAWOL”, materiały konferencyjne)

 

800,00 – uczestnictwo jednej osoby w konferencji z noclegami w pokoju dwuosobowym,

1200,00 – uczestnictwo jednej osoby w konferencji z noclegami w pokoju jednoosobowym,

500,00 – uczestnictwo jednej osoby w konferencji bez noclegów,

□ ……… po ustaleniu z Organizatorami Konferencji innego charakteru uczestnictwa

 

                                                                                     Data i podpis Uczestnika

 

 

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Archive

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930