Seminarium w Lublinie – Pralnictwo dla Zakładów Opieki Zdrowotnej, obowiązujące przepisy, ustawy i normy