Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00
Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00
17 lip
Posted by:  Wanda Bukowska

STANDARDY ZAWODÓW PRALNICZYCH

Pracownicy naukowi Instytutu Technologii Eksploatacji – Ośrodka Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej z Radomia zaproponowali Zarządowi Stowarzyszenia Pralników Polskich uczestnictwo w programie:
„Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakłada wprowadzenie uzupełnień i zmian do opracowanej pięć lat temu (2013) pierwszej wersji standardów zawodów pralniczych:
– Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów – kod zawodu 815701,
– Pracownik pralni chemicznej – kod zawodu 815702.
Opracowanie standardów ma swoje odniesienie do Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności/Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów (ESCO).
ESCO (European Skills/Competences, Qualifications and Occupations) jest narzędziem łączącym rynek edukacji z rynkiem pracy. Jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia.
Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników. Aktualnie (2018) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, a także w: islandzkim, norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home.
Klasyfikacja ESCO zastała oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między nimi:
– Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
– Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
– Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification
W skład Zespołu Ekspertów – Autorów weszły:
– Pani Mirosława Tuman – Pralnia MIR-Q, Gdańsk,
– Pani Cecylia Wyszomierska – Matczak, SP CSK z Warszawa.
Zespół Recenzentów tworzyli:
Marcin Barszcz – TrioConcept Sp. z o.o., Warszawa.
Grzegorz Kunda – Pralnia Hevelius, Sp. z o.o., Gdynia.
Za Panel Ewaluacyjny odpowiadali:
– Wanda Bukowska – Stowarzyszenie Pralników Polskich, Warszawa,
– Andrzej Sapieja – Stowarzyszenie Włókienników Polskich, Łódź.
Zadaniem Zespołu Autorów było opracowanie: syntezy zawodu, opisu pracy i sposobu jej wykonywania(środowiska pracy – warunków pracy, maszyn i narzędzi, zagrożeń, organizacji pracy), wymagań psychofizycznych i zdrowotnych, kwalifikacji i uprawnień niezbędnych/preferowanych do jej wykonywania, możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji.
W dalszej części określono zadania zawodowe i wymagane kompetencje, w tym jakże ważne kompetencje społeczne.
Należy przez nie rozumieć:
– ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań związanych z procesem prania, za skutki podejmowanych działań (bezpieczeństwo i zdrowie współpracowników) oraz za powierzony sprzęt, maszyny i urządzenia wykorzystywane na stanowisku pracy,
– ocenę swoich działań związanych z procesem prania w szczególności w zakresie powierzonego wycinka zadań w pralni,
– funkcjonowanie samodzielne lub w zespole w różnych miejscach i na stanowiskach pracy właściwych dla branży pralniczej,
– kierowanie się obowiązującymi zasadami i etyką zawodową oraz procedurami obowiązującymi w pralni,
– podnoszenie własnych kompetencji zawodowych w kontekście nowych rozwiązań w branży pralniczej,
– racjonalną ocenę ryzyka zawodowego i zagrożeń zdrowia i życia oraz podejmowania właściwych działań, adekwatnych do zaistniałych sytuacji w pralni.
Obecny opis standardów zawodów zawiera novum w stosunku do pierwszej ich wersji, a mianowicie zamieszczono odniesienie do sytuacji danego zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, jak również określa „widełki” zarobków dla profesji oraz możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Szczegółowy, aktualny, opis zawodów: „Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów” (815701) –„Pracownik pralni chemicznej (815702) na stronie Stowarzyszenia Pralników Polskich – www.pralnictwo.pl

 

 

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Archive

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930