Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00
Stowarzyszenie Pralników Polskich
Pn - Pt: 7:00 - 16:00
20 lut
Posted by:  Wanda Bukowska

WYBORY WŁADZ STOWARZYSZENIA PRALNIKÓW NA KADENCJĘ 2018-2022

Na pierwszego lutego 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia Pralników Polskich zwołał, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z paragrafu 23 punkt 7 Statutu, Walne Zebranie Wyborcze Członków Zwyczajnych SPP.
Porządek obrad Zebrania przewidywał:
1/ Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Wyborczego,
2/ Przedstawienie sprawozdania z działalności SPP i sprawozdania finansowego 2017 rok przez Prezesa Zarządu SPP,
3/ Oświadczenie Komisji Rewizyjnej w sprawie skwitowania prac Zarządu SPP w 2017 roku oraz udzielenie/lub nie absolutorium dla Prezesa i każdego z Wiceprezesów,
4/ Przedstawienie propozycji zmian w Statucie SPP – głosowanie nad zmianami w Statucie,
5/ Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Wniosków,
6/ Zarządzenie wyborów Władz Stowarzyszenia na kadencję 2018-2022 i ogłoszenie ich wyników na stanowiska:
• Prezesa Zarządu,
• Wiceprezesów Zarządu,
• Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej,
7/ Wolne wnioski.
Walne Zebranie Wyborcze Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Pralników Polskich otworzyła Prezes Zarządu Cecylia Wyszomierska Matczak.
Zaproponowała, aby dalszym obradom przewodniczył Piotr Pawlak a Sekretarzem Zebrania została Wanda Bukowska. Kandydatury przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Przewodniczący podziękował za wybór i potwierdził zgodność powiadomienia Członków Zwyczajnych o czternastodniowym terminie Walnego Zebrania Wyborczego, zgodnie z paragrafem 20 punkt 6 Statutu SPP.
Po sprawdzeniu listy obecności osób uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniu Przewodniczący Zebrania zarządził półgodzinną przerwę z powodu braku kworum.
W drugim terminie, przy obecności wymaganej ilości uprawnionych, Walne Zebranie Członków Zwyczajnych rozpoczęło obrady.
W drugim punkcie porządku spotkania Prezes Stowarzyszenia Cecylia Wyszomierska Matczak przedstawiła sprawozdanie z działalności SPP w 2017 roku.
Poinformowała, że w 2017 roku do Stowarzyszenia Pralników Polskich zostali przyjęci jako Członkowie Zwyczajni:
• P. Justyna Jujka,
• P. Ewa Polańska,
• P. Mateusz Gonda
oraz Firmy – Członkowie Wspierający:
• BLYCOLIN z Krakowa,
• Baltazar Kompozyty ze Straszyna.
Działalność Stowarzyszenia Pralników Polskich w 2017 roku skupiona była na organizacji, wraz z CINET, Międzynarodowego Forum Branży Pralniczej i Włókienniczej „WARSAW 2017”.
• Międzynarodowe Forum Branży Pralniczej i Włókienniczej odbyło się w dniach 12-14 października w Jachrance k/Warszawy,
• Wzięło w nim udział 226 osób,
• Na konferencję przyjechali pralnicy z 18 krajów,
• Uczestnicy Forum mieli możliwość wizyty w dwóch pralniach:
– „PRAWOL”,
– „TECHNO DRY’,
– wysłuchali 24 wykładów i prezentacji, w języku polskim i angielskim,
– mogli obejrzeć 27 profesjonalnych stoisk firm z branży pralniczej i włókienniczej, krajowych i zagranicznych.
W trzecim punkcie Zebrania Przewodniczy i Członkowie Komisji Rewizyjnej SPP, po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą okresu sprawozdawczego 2017, akceptując przedstawione przez Zarząd dane, zarekomendowali sprawozdanie do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Kadaj zwrócił się także z wnioskiem o udzielenie skwitowania:
• Prezesowi Stowarzyszenia: Pani Cecylii Wyszomierskiej Matczak oraz Wiceprezesom:
• Pani Mirosławie Tuman,
• Pani Balbinie Czerwińskiej,
• Panu Grzegorzowi Kunda,
• Panu Eugeniuszowi Łapawa,
• Panu Ryszardowi Lechowi.
W głosowaniu jawnym Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przyjęło sprawozdanie i udzieliło absolutorium Członkom Zarządu za 2017 rok.
Punkt czwarty Walnego Zebrania Członków przewidywał dyskusję nad zmianami treści Statutu Stowarzyszenia Pralników Polskich.
Zmiana Statutu została częściowo „wymuszona” nowymi zapisami ustawy o stowarzyszeniach, a także istnieniem w nim przestarzałych treści.
Zgodnie z rozdziałem IV paragraf 11 punkt 1 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia większość zapisów została zmieniona 2/3 głosów osób uprawnionych do wzięcia udziału w spotkaniu.
W kolejnym punkcie zebrania Piotr Pawlak poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
W głosowaniu jawnym jej członkami zostali:
• Anna Psurska – Przewodnicząca
• oraz Stanisław Pirch i Tomasz Berent.
Prezes Stowarzyszenia zaproponowała kandydatury do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2018.
Po zgłoszeniu kandydatur „z sali” Przewodniczący Zebrania zarządził na podstawie paragrafu 21 punkt 3 Statutu trzy odrębne, tajne głosowania na Prezesa, Wiceprezesów i Członków Komisji Rewizyjnej.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej i Wniosków wraz z Sekretarzem Zebrania przygotowali i rozdali po trzy, podstemplowane karty ze zgłoszonymi nazwiskami kandydatów, uprawnionym do głosowania.
Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna zebrała karty do głosowania i przeliczyła je poza salą, w której odbyło się głosowanie.
Przewodniczący i Członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisali protokół końcowy z wyborów i przekazali go wraz z kartami do głosowania Sekretarzowi Walnego Zebrania Wyborczego.
Przewodnicząca Anna Psurska ogłosiła wynik wyborów.
Prezesem Zarządu na kolejną kadencję została Pani Cecylia Wyszomierska Matczak.
Wiceprezesami zostali:
• Pani Balbina Czerwińska,
• Pan Grzegorz Kunda,
• Pan Wiesław Jan Sosnowski,
• Pan Eugeniusz Łapawa,
• Pan Mateusz Gonda
a Komisję Rewizyjną tworzą:
• Zbigniew Kadaj – wybrany na przewodniczącego,
• Marek Szutkowski,
• Grażyna Pacholczak.
Ostatnim punktem Walnego Zebrania Wyborczego Członków Zwyczajnych SPP były wolne wnioski.
Przewodniczący Zebrania Piotr Pawlak, na wniosek Zarządu SPP, poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie nadania Członkostwa Honorowego Panu Ryszardowi Lechowi, pierwszemu Prezesowi Stowarzyszenia.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
W związku z brakiem innych wniosków Piotr Pawlak zamknął Walne Zebranie Wyborcze Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Pralników Polskich.

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Archive

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031